Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.10.2020 № 1287 створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.888.01 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Потапенка С.А. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.01

1. Голова ради: Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Рецензенти:

2. Майданник Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

3. Журавель Ярослав Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Опоненти:

4. Калиновський Богдан Валерійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права та прав людини Національної Академії внутрішніх справ.

5. Кравцова Зоріна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Потапенко Сергій Анатолійович

Спеціальність: 081 "Право"
Назва дисертаційної роботи: «Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері регулювання земельних відносин»
Науковий керівник: Кравченко Віктор Віталійович

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, ауд. 307

Дата захисту: 09.12.2020

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук офіційного опонента (1)

Відгук офіційного опонента (2)

АУДІО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.01. 9 грудня 2020 р.

ВІДЕО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.01. 9 грудня 2020 р.

See video