Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Практичну складову навчального процесу доповнює робота студентів в Юридичній клініці «Феміда». Студенти залучаються до надання безоплатної первинної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення. У тісній взаємодії з практикуючими адвокатами-викладачами студенти набувають вмінь і навиків роботи з клієнтами юридичних послуг.