Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Юридична клініка «Феміда» – це структурний підрозділ юридичного факультету, за допомогою якого студенти набувають практичної підготовки шляхом надання безкоштовної первинної юридичної допомоги та здійснення правової просвіти населення.

Якість цих послуг забезпечується завдяки допомозі та контролю з боку викладачів, а також відповідності стандартам національних асоціацій юридичних клінік.

Юридична клініка «Феміда»  має дві головні цілі:

  • навчальна мета – працюючи у юридичній клініці, студент має можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці без відриву від навчання;
  • соціальна мета – надання безоплатної юридичної допомоги та правової інформації малозабезпеченим верствам населення. Юридична клініка дозволяє цим особам, що дуже часто не знають про свої права, отримати доступ до правових послуг.

Навчальна мета у юридичній клініці вважається пріоритетною.

Юридична клініка створена як структурний підрозділ юридичного факультету Академії та діє згідно з Положенням про юридичну клініку. Вона постійно взаємодіє у своїй діяльності з кафедрами.

До структури юридичної клініки входять керівник, робоча група студентів, викладачі-куратори, координатори та консультанти.

Загальне керівництво юридичною клінікою здійснює керівник.

Викладачами-кураторами призначаються найдосвідченіші фахівці особи з науковими юридичними ступенями та практикою правозастосовної діяльності. У цій якості до роботи у клініці також залучаються фахівці-практики у галузі права. Вони залучаються до роботи юридичної клініки протягом навчального року, згідно з планом роботи клініки. Викладачі-куратори надають необхідну методичну і теоретичну підтримку студентам-консультантам: вирішують питання про прийнятність справи, її направлення до студента, виступають у ролі куратора за кожним зверненням, а також забезпечують теоретичну підготовку, яка є складовою програми освіти студента, здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.

Основну роботу в клініці здійснюють консультанти. Це студенти-юристи старших курсів юридичного факультету, які надають допомогу під керівництвом викладачів-кураторів у відповідних галузях права. Прийом студентів до юридичної клініки здійснюється на основі конкурсного відбору. Умови конкурсу встановлюються юридичною клінікою відповідного навчального закладу.

Положення про юридичну клініку

Керівник підрозділу: кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та трудового права, практикуючий юрист Риженко Олександр Сергійович

Викладачі-консультанти: 

Трудове право – Циганчук Наталія Антонівна
Господарське право – Біда Катерина Михайлівна
Житлове право – Співак Віктор Миколайович
Кримінальне право – Часова Тетяна Олександрівна
Кримінальний процес – Бегма Андрій Петрович
Податкове право та Фінансове право – Оніщик Юрій Віталійович
Адміністративний право – Зленко Анна Володимирівна
Цивільне право – Гуц Наталія Григорівна