Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

19.02.2021 - 18:50

19 лютого 2021 року на базі кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації аспірантки кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Березенко Ірини Віталіївни на тему «Реалізація захисної функції в податково-деліктному провадженні» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертацію виконано на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, завідувач аспірантури Науково-дослідного інституту публічного права Сорока Л.В.

Засідання відбулося під головуванням завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктора юридичних наук Оніщика Ю.В. за участі науково-педагогічного складу кафедри, інших представників кафедр юридичного факультету та в.о. ректора АПСВТ Коваленка С.М.

Рецензентами дисертаційної роботи виступили: професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, професор Майданник О.О.; декан юридичного факультету, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, доцент Журавель Я.В.

За підсумками засідання учасниками фахового семінару було прийнято рішення, що дисертація Березенко Ірини Віталіївни на тему «Реалізація захисної функції в податково-деліктному провадженні» відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, і рекомендується до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Більше фото: