Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Метою системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності, її відповідності міжнародним та державним стандартам, формування в академічному середовищі культури якості як основи конкурентоспроможності Академії та її випускників.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Академії передбачає:

  • визначення та конкретизацію змісту процедур контролю якості освіти;
  • розроблення та впровадження в освітній процес нормативних документів з питань якості освіти;
  • здійснення моніторингу ресурсів забезпечення навчального процесу Академії;
  • проведення аналізу стану інформаційної системи щодо її ефективності для управління освітнім процесом;
  • моніторинг забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
  • систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників;
  • розробка рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності;
  • розподіл між структурними підрозділами Академії сфер відповідальності за функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

Анкети для опитування здобувачів освіти

Результати та обговорення щорічного опитування здобувачів освіти:
   Факультет економіки, соціальних технологій та туризму
   Юридичний факультет


Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників


Юридичний факультет: анкетування

Протоколи кафедр про результати анкетування

Витяг з протоколу обговорення анкетування

Результати анкетування