Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

18.03.2021 - 16:08

18 березня 2021 року аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму Потапенко Сергій Анатолійович отримав диплом доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Сергій Потапенко є першим аспірантом Академії, який отримав диплом доктора філософії відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167.

Дисертація Сергія Потапенка була присвячена комплексному дослідженню реалізації повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері регулювання земельних відносин. Захист дисертації відбувся 9 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.01 в Академії праці, соціальних відносин і туризму. Рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.01 затверджено наказом МОН України від 09 лютого 2021 року № 157.

Щиро вітаємо Сергія Потапенка та бажаємо подальших успіхів у сфері правових досліджень!