Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

17.04.2021 - 11:34

В АПСВТ вийшла книга «Ринок хімічних засобів захисту рослин», один з авторів якої - завідувачка кафедри маркетингу, доктор економічних наук Корчинська Олена Антонівна.

Електронне видання доступне за посиланням

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад функціонування ринку ХЗЗР у сучасних умовах господарювання та обґрунтуванню науково-практичних рекомендацій стосовно удосконалення організаційно-економічного регулювання цього ринку.   Представлені результати ґрунтовного дослідження комплексу питань, пов’язаних із формуванням ринку засобів захисту рослин  в Україні та запропоновано практичні рекомендації щодо його удосконалення.   Обґрунтована державна політика у сфері обігу пестицидів. Наведена удосконалена методика розрахунку ефективності застосування пестицидів. Запропоновані маркетингові стратегії, покликані допомогти вітчизняним виробникам пестицидів розширити обсяги збуту і завоювати довіру українських аграріїв.

Доведена важливість формування солідарної відповідальності за стан розвитку ринку пестицидів, що передбачає активну участь як державних і громадських органів, так і громадян загалом.

Розрахована на науковців, викладачів вузів, фахівців агроформувань, керівників і спеціалістів органів державного управління, аспірантів, студентів і всіх, хто займається економічними питаннями виробництва та застосування ХЗЗР.