Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

28.04.2021 - 13:19

27 квітня 2021 року на юридичному факультеті відбулося онлайн обговорення змін до освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

В обговоренні взяли участь директор Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Тетяна Іщенко, спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату Білоцерківської районної ради Київської області Сергій Потапенко, декан юридичного факультету АПСВТ Ярослав Журавель, гарант освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 «Право» АПСВТ Юрій Оніщик, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права АПСВТ Олена Майданник, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права АПСВТ Андрій Настюк, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ Олексій Ховпун, завідувач кафедри цивільного, господарського та трудового права АПСВТ Олена Кравченко, завідувач кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ Олена Карагодіна, аспіранти АПСВТ – Ірина Березенко, Владлена Каплін, Вікторія Панченко, Ольга Власова, Тетяна Лебідь, Костянтин Плюснін. 

У ході діалогу було обговорено особливості підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 «Право». Особливу увагу було приділено меті, характеристиці, компетентностям, програмним результатам навчання та компонентам освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Стейкхолдери відзначили високий рівень підготовки випускників та їх конкурентоспроможність на ринку юридичних послуг. За результатами обговорення було внесено ряд конструктивних пропозицій щодо освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 «Право». У підсумку декан юридичного факультету Ярослав Журавель та гарант освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 «Право» Юрій Оніщик подякували присутнім за продуктивну роботу та висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю.