Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

12.05.2021 - 19:35

12 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.02 в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувся захист дисертації Березенко Ірини Віталіївни на тему «Реалізація захисної функції в податково-деліктному провадженні» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертація аспірантки кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму Березенко Ірини Віталіївни присвячена визначенню сутності та особливостей реалізації захисної функції в податково-деліктному провадженні, а також формуванню напрямів удосконалення у цій сфері.

Члени спеціалізованої вченої ради зазначили, що дисертація Березенко Ірини Віталіївни за своєю актуальністю, ступенем новизни, постановкою та способом вирішення поставлених питань, теоретичним та практичним підґрунтям та обґрунтованістю одержаних результатів відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167.

Підсумком обговорень та дискусій з приводу представленого дослідження стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти Березенко Ірині Віталіївні ступінь доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Вітаємо Березенко Ірину Віталіївну із успішним захистом дисертації та бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності!