Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

15.05.2021 - 14:14

Опубліковано монографічне дослідження, авторами якого є в.о. проректора з наукової роботи, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин та туризму, доктор юридичних наук, професор Юрій Оніщик та кандидат юридичних наук Ірина Садовська. 

Монографію присвячено теоретико-прикладним засадам податково-правового регулювання адвокатської діяльності та формуванню обґрунтованих пропозицій з удосконалення законодавства у цій сфері.

Розглянуто адвокатську діяльність як категорію наукового пізнання та об’єкта податково-правового регулювання, вивчено генезис та розвиток податково-правового регулювання адвокатської діяльності, розкрито сутність та правову природу оподаткування доходу від здійснення адвокатської діяльності, визначено податково-правовий статус адвоката, виявлено особливості правового регулювання оподаткування доходів від здійснення індивідуальної адвокатської діяльності, встановлено особливості правового регулювання оподаткування доходів від здійснення адвокатської діяльності в організаційно-правових формах адвокатського бюро та адвокатського об’єднання, проаналізовано зарубіжний досвід податково-правового регулювання адвокатської діяльності, сформульовано напрями вдосконалення податково-правового регулювання адвокатської діяльності.

Обґрунтовано та доведено прикладну значущість доповнення Податкового кодексу України окремою статтею 178-1 «Особливості оподаткування доходів від здійснення адвокатської діяльності».

Монографія може бути цікавою для адвокатів, податкових органів, суддів, науковців, здобувачів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання оподаткування доходів від здійснення адвокатської діяльності.

Детальніше про монографію за посиланням.