Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.07.2021 № 859 в Академії праці соціальних відносин і туризму створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.888.03 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ярошенко Алли Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 23 «Соціальна робота», за спеціальністю 231 «Соціальна робота».

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.03

1. Голова ради: Карагодіна Олена Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Рецензенти:

2. Дворяк Сергій Васильович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та практичної психології, Академія праці, соціальних відносин і туризму.

3. Пожидаєва Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології, Академія праці, соціальних відносин і туризму.

Опоненти:

4. Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

5. Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

 

Ярошенко Алла Анатоліївна

Cпеціальність: 231 «Соціальна робота»
Назва дисертаційної роботи: «Формування ґендерної компетентності соціальних працівників у контексті розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Науковий керівник: Семигіна Тетяна Валеріївна

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, ауд. 307

Дата захисту: 19.10.2021


Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Лях Т.Л.

Відгук опонента Кравченко О.О.

АУДІО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.03. 19 жовтня 2021 р.

ВІДЕО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.03. 19 жовтня 2021 р.

See video