Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

12.10.2021 - 13:26

Опубліковано монографічне дослідження, автором якого є доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту Академії праці, соціальних відносин та туризму, доктор філософії зі спеціальності 051 «Економіка» Анастасія Оніщик. 

Монографію присвячено розробці підходів до обґрунтування теоретико-методичних засад та формування практичних рекомендацій щодо протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання як загрози економічній безпеці України.

У монографії розкрито генезис та еволюцію теоретичних досліджень фіктивної діяльності суб’єктів господарювання; визначено сутність, форми прояву і класифікацію фіктивної діяльності суб’єктів господарювання; охарактеризовано специфіку моніторингу фіктивної діяльності суб’єктів господарювання; оцінено податковий потенціал фіктивної діяльності суб’єктів господарювання; проаналізовано зарубіжний досвід протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання; сформовано із застосуванням функціонально-цільового підходу дескриптивну модель впливу фіктивної діяльності суб’єктів господарювання на економічну безпеку України; розроблено концепцію протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання в Україні.

Монографія може бути цікавою податковим органам, правоохоронним органам, науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти, а також широкому колу читачів, які цікавляться фіктивною діяльністю суб’єктів господарювання як загрози економічній безпеці України.