Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

19.10.2021 - 18:25

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.888.03 Академії праці, соціальних відносин і туризму 19 жовтня 2019 р. провела захист дисертації Ярошенко Алли Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота».

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 27.07.2021 № 859 в Академії праці соціальних відносин і туризму створено спеціалізовану вчену ДФ 26.888.03 у складі:

1. Голова ради: Карагодіна Олена Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Рецензенти:

2. Дворяк Сергій Васильович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та практичної психології, Академія праці, соціальних відносин і туризму.

3. Пожидаєва Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології, Академія праці, соціальних відносин і туризму.

Опоненти:

4. Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

5. Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Захист дисертації на тему «Формування ґендерної компетентності соціальних працівників у контексті розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» відбувся 19 жовтня 2021 р. Всі члени спеціалізованої ради відзначили високий рівень теоретичної частини роботи та практичну спрямованість дослідження. Прийняте рішення про присудження Ярошенко Аллі Анатоліївні ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота». Відозапис засідання Спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.03 та текст дисертації за посиланням: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2617.