Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

20.10.2021 - 10:41

19 жовтня відбувся фаховий семінар щодо попередніх експертиз дисертацій аспірантів кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Право» Софії Кучер та Сергія Капліна. 

19 жовтня 2021 року на платформі дистанційного спілкування Zoom відбувся фаховий семінар щодо попередніх експертиз дисертацій аспірантів кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Кучер Софії Анатоліївни на тему «Забезпечення права людини на вільне вираження поглядів і переконань: конституційно-правовий аспект» та Капліна Сергія Володимировича на тему «Конституційно-правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті зарубіжного досвіду».

Засідання відбулося під головуванням декана юридичного факультету, в.о. завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктора юридичних наук Ярослава Журавля за участі науково-педагогічного складу кафедри, інших представників кафедр юридичного факультету.

Рецензентами дисертаційної роботи Кучер Софії Анатоліївни виступили: завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, доцент Олексій Ховпун; професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, професор Віктор Кравченко.

Рецензентами дисертаційної роботи Капліна Сергія Володимировича виступили: завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, доцент Олексій Ховпун; доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, доцент Андрій Настюк.

За підсумками засідання учасниками фахового семінару було прийнято рішення, що дисертації Кучер Софії Анатоліївни на тему «Забезпечення права людини на вільне вираження поглядів і переконань: конституційно-правовий аспект» та Капліна Сергія Володимировича на тему «Конституційно-правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті зарубіжного досвіду» відповідають спеціальності 081 «Право» та встановленим вимогам, які висуваються до дисертацій, і рекомендуються до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разових спеціалізованих вчених радах з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».