Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

17.02.2022 - 13:00

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.888.004 Академії праці, соціальних відносин і туризму повідомляє, що захист дисертації Капліна Сергія Миколайовича на тему «Конституційно-правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті зарубіжного досвіду» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» відбудеться 17 лютого 2022 року о 13:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.004 за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, ауд. 307.

Матеріали дисертаційної роботи Капліна С.М. знаходяться за посиланням: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2644