Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

02.03.2022 - 12:00

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.888.005 Академії праці, соціальних відносин і туризму повідомляє, що захист дисертації Кучер Софії Анатоліївни на тему «Забезпечення права людини на вільне вираження поглядів і переконань: конституційно-правовий аспект» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» відбудеться 2 березня 2022 року о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.005 за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, ауд. 307.

Матеріали дисертаційної роботи Кучер С.А. знаходяться за посиланням:

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2648