Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Положення про вчену раду факультету 

 

Вчена рада факультету економіки, соціального управління та туризму:

- створена для вирішення ключових питань щодо організації  навчальної, методичної та наукової діяльності на факультеті;

- має повноваження затверджувати ключові моменти стратегії розвитку факультету;

- координує впровадження прогресивних напрямків розвитку науково-освітньої діяльності;

- контролює дотримання якісних стандартів викладання та кадрового забезпечення освітнього процесу на факультеті

Склад Вченої ради представлений професорсько-викладацьким складом кафедр факультету:

  1. Шолудченко Сергій Васильович - декан факультету економіки, соціального управління та туризму, кандидат економічних наук, доцент, член ради
  2. Кобзиста Олена Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, член ради
  3. Писаренко Надія Василівна - завідувачка кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, член ради
  4. Ткаченко Яніна Станіславівна - завідувачка кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент, член ради
  5. Кашина Ганна  Сергіївна - завідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін, доктор педагогічних наук, доцент, член ради
  6. Бегеза Людмила Євгенівна - завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор, член ради
  7. Василець Неля Михайлівна  - завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, член ради
  8. Литвин Олена Генадівна – ст. викладачка кафедри економіки підприємства та менеджменту, член ради
  9. Почапська Анастасія Володимирівна, Голова студентського самоврядування студентка економічного факультету, спеціальність – «Менеджмент» 4 курс