Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

18.01.2024 - 15:37


Федерація професійних спілок України оголошує відбір претендентів на посаду ректора Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А).


Спеціалізацією закладу є здійснення освітньої діяльності для підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями з відповідних освітніх ступенів, що відповідають стандартам вищої освіти, самостійним освітнім програмам, освітнім програмам на замовлення відповідно до профілю закладу вищої освіти, авторським освітнім програмам науково-педагогічних працівників Академії та представників ФПУ; здійснення наукової та науково-технічної діяльності; підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації профспілкових працівників та профактиву членських організацій ФПУ; надання науково-методичної, практичної допомоги навчальним закладам профспілок, ФПУ та її членським організаціям.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. за № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст.. 1656);

довідку про наявність або відсутність судимості (витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»);

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки (у разі наявності) та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи подаються до Федерації професійних спілок України за адресою: 01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2, управління діловодства та контролю (каб. 417) з поміткою «Конкурс АПСВТ».

Термін подання заяви на участь у відборі та інших необхідних документів – 2 місяці від дати опублікування цього оголошення.

За додатковою інформацією прохання звертатись за телефоном:

(044) 205-76-13 або електронною поштою: rovchak@fpsu.org.ua.