Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

20.06.2024 - 23:08

Команда кафедри маркетингу з числа професорсько-викладацького складу та
здобувачів освіти (першого, другого рівнів) успішно завершили курс за
проектом-модулем Жана Моне «Антикорупційна політика ЄС: ключові
елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України».
Інтенсивний курс обсягом 60 год тривав з 02.05.2024 по 29.05.2024 в рамках
проєкту за напрямом Жан Моне програми ЄС Єразмус + 101047968 — EU
AntiCor (ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH) на платформі Zoom на базі
Державного торговельно-економічного університету.
Не зважаючи на військовий стан, повітряні тривоги, відключення світла та
підготовку до заліково-екзаменаційної сесії викладачі та здобувачі ефективно
працювали, відвідували інноваційні лекційні заняття, виконували цікаві
практичні завдання, отримали професійно значимі знання, уміння та навички,
розвинули життєво важливі компетенції. Навчання об’єднує, зближує та
надихає!!!
По завершенню курсу усі члени команди успішно пройшли тестування та
отримали відповідні сертифікати.

 

Ми сильні – коли ми разом!!!
Здобутки викладачів та здобувачів кафедри на світлинах!!!