Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

Телефон (-и): 
(44)526-50-69

Кафедра розташована у каб.524.Лаборант кафедри – Гонцовська Анна Миколаївна