Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Дука А.П
Ціна: 
60,00 грн.
ISBN: 
978-966-614-059-6

У посібнику розглядаються основні поняття, методи та інструменти аналізу інвестиційних проектів, особливості застосування проектного підходу у прийнятті інвестиційних рішень, управлінні фінансовими потоками проекту та оцінки впливу реалізації проекту на діяльність підприємства. Висвітлюються теоретичні й актуальні практичні аспекти прийняття рішень про доцільність реалізації інвестиційних проектів за умов ринку. До кожного розділу передбачені завдання для самостійної роботи студентів і питання самоконтролю. У кінці книги для кожного розділу наводяться глосарій, основні розрахункові моделі для оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів та практикум, до складу якого входять тести і розрахункові завдання, а також список рекомендованої літератури, зокрема нормативно-правових джерел. За змістом посібник відповідає програмі курсу «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів економічних спеціальностей.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, економістів-практиків.