Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник для вищих навчальних закладів
Автор(-и): 
КИЯК Б.Р
Ціна: 
45,00 грн.
ISBN: 
978-966-614-038-1
Вихідні дані: 
К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2008
Кількість сторінок: 
288
Формат: 
Мова укр. Формат 60х84/16. У політур.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Запропонована тематика лекційних, семінарських і практичних занять охоплює весь комплекс питань, що стосуються предмету вивчення - PR - як складного, багатокомпонентного засобу комунікації, як науки і практики сучасного менеджменту, управління та спілкування. Розглядається історичний шлях та перспективи розвитку сфери PR, обґрунтовуються спеціалізовані напрямки цієї діяльності – корпоративна культура і соціальна відповідальність, правові та етичні норми PR, тактика PR і PR-технології, виставкова діяльність і ділове спілкування, методика і практика досліджень у PR. Для студентів та фахівців у сфері сучасної комунікації, суспільних відносин та управління.