Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму

ISSN 2524-2466 (Online), ISSN 2519-4704 (Print)

Наукове фахове видання, засноване у 1998 році

Фахова реєстрація

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21787-1168ПР від 21.12.2015 р.

Входить до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (наказ МОН України від 07.10.2016 р. №1222) та з юридичних наук (Наказ МОН України від 22.12.2016 №1604)

Періодичність видання:

4 рази на рік

Мова видання

Українська, англійська


Проблематика журналу, тематика випусків та терміни подання статей

Тематична структура журналу охоплює як загальноекономічні, так і спеціалізовані проблеми, а також результати досліджень у галузі маркетингу, юриспруденції, соціології, соціальної роботи, історії. До тематики журналу належить вивчення профспілкового руху та діяльності профспілок.

Журнал видається трьома тематичними серіями - "Економіка", "Право", "Соціальна робота"

У 2019 році плануються такі випуски:

Випуск № 1-2019 - тематичний випуск "Соціальна робота" (прийом рукописів — до 1.10.2018 р., час виходу - перший квартал 2019 р.).

Випуск № 2-2019 - тематичний випуск Право” (прийом рукописів — до 1.02.2019 р., час виходу - другий квартал 2019 р.).

Випуск № 3-2019 -  тематичний випуск "Економіка": дослідження економічних відносин, питань гідної праці, діяльності туристичної галузі (кінцевий термін подання рукописів  - до 1.05.2019 р., час виходу - третій квартал 2019 р.).

Випуск № 4-2019 - тематичний випуск "Соціальна робота(прийом рукописів — до 1.06.2019 р., час виходу - четвертий квартал 2019 р.).

До уваги авторів

Запрошуємо до співпраці викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі економіки, права, соціальної роботи та сумісних наукових галузей.

Правила подачі статей

Розміщення та індексація журналу в наукових базах

Розміщення в базі "Index Сopernicus"

Розміщення в інформаційній системі Російського індексу наукового цитування "РІНЦ"

Розміщення у міжнародній базі "ResearchBib"

Розміщення у каталогах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

Контакти

Редакція наукового журналу "Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму"

Академія праці, соціальних відносин і туризму

м. Київ, 03187 Україна

вул. Кільцева дорога, 3-а

каб. 203

edit@socosvita.kiev.ua