Видавничий відділ, редакція "Вісника Академії" / Контакти підрозділів | Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму