Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Правові основи боротьби з економічною злочинністю і корупцією

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Невмержицький Є.В.

Навчальний посібник підготовлений для забезпечення навчальної програми з курсу «Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією». У виданні поглиблено розглядаються теоретичні питання сутності і змісту корупції та економічної злочинності, основні їх детермінанти та соціально-економічний простір розповсюдження, взаємозв’язок цих явищ, їх складових. Із врахуванням міжнародного досвіду аналізуються правові, економічні та організаційні механізми протидії корупції та економічній злочинності.

Посібник може бути використаний студентами юридичних факультетів, що вивчають курси «Кримінологія» і «Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією», а також студентами економічних спеціальностей, які вивчають навчальні дисципліни «Правове забезпечення підприємницької діяльності» та «Господарське законодавство».

Право соціального забезпечення (перевидання).

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Бойко М.Д.

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з права соціального забезпечення відповідно до програми «Право соціального забезпечення України» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». У ньому, викладені та прокоментовані основні положення законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та інших законодавчих актів з соціального забезпечення з урахуванням змін станом на 1 січня 2004 р.

Розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», та тих, які вивчають питання пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян. Він може стати у нагоді також аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання пенсійного забезпечення, надання соціальних допомог та соціального обслуговування за умов формування ринкових відносин в Україні.

Право пенсійного забезпечення в Україні.

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Бойко М.Д.

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з права пенсійного забезпечення відповідно до програми «Пенсійне законодавство» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». У ньому, детально викладені та прокоментовані основні положення законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та іншого законодавства, що передбачає пенсійне забезпечення різних категорій громадян, з урахуванням змін станом на 1 травня 2005 р.

Для на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». а також може стати у нагоді аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання пенсійного забезпечення за умов формування ринкових відносин в Україні.