Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Соціальна політика держави та роль профспілок: останнє 15-річчя

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Осовий Г.В., Бондарчук О.О., Головко М.Л., Кондрюк С.М., Максимчук В.С., Новак І.М., Работа Ю.І., Українець С.Я.

У посібнику аналізуються особливості формування соціальної політики у період переходу до ринкової економіки, сутність таких пріоритетних напрямів як відтворення та розвиток трудового потенціалу, реформування соціального страхування та пенсійного забезпечення тощо.
Для науковців, профспілкових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто досліджує проблеми соціальної політики держави.