Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Організація підприємницької діяльності та бізнесу

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Збарський В.К., Горьовий В.П., С.Г. Пастушенко, Сапєлкіна О.В.

Спираючись на досягнення вітчизняної та зарубіжної науки у сфері підприємницької діяльності та бізнесу авторам вдалося створити сучасний посібник для студентів, які вивчають нормативні курси «Основи підприємництва та бізнесу», «Підприємництво у соціальній сфері».

У посібнику розкривається зміст основних етапів підприємницької діяльності – планування, виробництва і реалізації на ринку товарів і послуг. Ці процеси розглядаються як єдина система, спрямована на прямий діалог між її учасниками та є гнучкою у часі і до вимог ринку, а тому здатна до відбору найбільш раціональних рішень.

Хоча цей посібник розрахований на студентів, він може бути використаний і тими, хто бажає самостійно одержати знання з проблем підприємництва і бізнесу. Цьому сприяє повнота охоплення матеріалу, обособленість тем, кожна з яких написана саме у даній галузі бізнесу.