Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

24.10.2019 - 19:01

24 жовтня 2019 р. відбувся Круглий стіл на тему «Впровадження нового Закону України «Про соціальні послуги»: завдання для освіти та практики» за ініціативи кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму та кафедри соціальної педагогіки і соціальної реабілітації Національного університету імені Тараса Шевченка.

На зустрічі були присутні представники різних закладів освіти України, які здійснюють підготовку фахівців у галузі 231 «Соціальна робота», державних та громадських організацій – надавачів соціальних послуг, а також державних органів влади. Предметом обговорення були актуальні питання щодо інноваційності змісту нового Закону України «Про соціальні послуги» і очікуваних змін у діяльності державних та недержавних надавачів соціальних послуг, впливу змін на прийняті (2019 р.) стандарти вищої освіти з підготовки здобувачів першого та другого рівнів за спеціальністю 231 «Соціальна робота» та їх відповідність нововведенням в законі.

Організатори заходу запросили до обговорення вище зазначених питань Степаненко Олену Анатоліївну, представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав (Імплементація Закону України «Про соціальні послуги» в практику соціальної роботи в громаді), Мельниченко Оксану Миколаївну, директора Києво-Святошинського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді молоді («Законодавчі новели у регулюванні діяльності державних і недержавних надавачів соціальних соціальних послуг») та Байдарову Ольгу Олегівну, кандидата психологічних наук, доцента кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки КНУ ім. Тараса Шевченка («Гармонізація професійних і освітніх стандартів: поточна ситуація»).

У ході активної дискусії найбільшу увагу учасників круглого столу привернули питання, що стосувались переваг нової редакції Закону України «Про соціальні послуги», зокрема, доступності послуг та прозорості процесу їх надання, захисту прав отримувачів послуг, удосконалення управління системою в умовах децентралізації та оптимізації випадків, створення ринку соціальних послуг, підтримки недержавних організацій, єдності підходів до організації роботи системи та ін. Важливим було питання про необхідність змін у здійсненні професійної підготовки здобувачів першого та другого рівнів за спеціальністю 231 Соціальна робота, а також введення нової спеціальності «менеджер соціальної роботи». У цьому контексті директор Києво-Святошинського районного ЦСССДМ Мельниченко О. М. наголосила на нагальній потребі у фахівцях – надавачах соціальних послуг, які б мали належний освітній рівень та відповідні компетентності. Байдарова О. О. доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки КНУ ім. Тараса Шевченка, учасниця групи розробки професійних стандартів з соціальної роботи, актуалізувала проблему узгодження (гармонізації) стандартів вищої освіти та професійних стандартів у галузі соціальної роботи і зазначила, що процеси розробки та затвердження цих стандартів паралельні, але не синхронізовані, а також зауважила, що за терміном розробки освітні стандарти випереджають професійні, і з цих пов’язана низка проблем функціонування всієї системи професійної підготовки. Це може призвести до ризиків, зокрема, відсутності єдиного розуміння елементів системи, опору процесам стандартизації та ін.

Учасники висловили певні пропозиції щодо налагодження подальшої співпраці між представниками випускових кафедр та надавачами соціальних послуг різним категоріям населення, зокрема, через організацію професійних зустрічей, робочих візитів, спільної участі у громадських обговореннях стандартів, залучення сторін до нових процедур ліцензування й акредитації, реалізації освітніх програм тощо. 

Організатори висловлюють вдячність всім доповідачам і учасникам круглого столу за активне обговорення, спільний пошук у вирішенні нагальних проблем з узгодження діяльності державних та недержавних надавачів соціальних послуг та удосконалення освітніх програм професійної підготовки здобувачів ступенів бакалавра та магістра зі спеціальності 231 Соціальна робота у ЗВО.

МАТЕРІАЛИ ЗАХОДУ

Програма Круглого столу «Впровадження нового Закону України «Про соціальні послуги»: завдання для освіти та практики»

Учасники Круглого столу «Впровадження нового Закону України «Про соціальні послуги»: завдання для освіти та практики»

Мельниченко О. М. Законодавчі новели у регулюванні діяльності державних і недержавних надавачів соціальних соціальних послуг (презентація  доповіді)

Байдарова О. Гармонізація професійних і освітніх стандартів: поточна ситуація (презентація доповіді)