Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2018, №1

Повний випуск у форматі PDF

 

Титульна сторінка

ЗМІСТ

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Тетяна Семигіна. Українська наука і пошук європейської ідентичності

 

ОСВІТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Вікторія Буяшенко. Академія праці, соціальних відносин і туризму: історія і сьогодення

 

ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Світлана Бутенко. Застосування правових позицій Європейського суду з прав людини щодо права на приватність для захисту від незаконного втручання під час кримінального провадження

 

ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ

Злата Сапєлкіна. До 100-річчя Української революції: соціокультурна діяльність часів УНР

 

ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

Інформація про конференцію «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості»

Михайло Баймуратов. Муніципальна влада в системі публічної влади в Україні в умовах муніципальної реформи

Оксана Домбровська. Роль профспілок в умовах реформування органів публічної влади

Василь Костицький. Місцеве самоврядування як окрема гілка публічної влади

Віктор Кравченко. Питання дотримання принципів Європейської хартії місцевого самоврядування в процесі проведення муніципальної реформи в Україні

Олена Майданник. Становлення та розвиток української моделі місцевого самоврядування

Олександр Мельник. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування

Юрій Оніщик. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти надання адміністративних послуг

Христина Приходько. Сучасний економічний розвиток громад: правове забезпечення та прикладний досвід («полуничний» підхід або тотальна індустріалізація)

Микола Пухтинський. Становлення механізму адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів

Артем Янчук. Децентралізація і реформування системи охорони здоров’я: до постановки питання

 

ВИВЧЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

Інформація про конференцію «Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні»

Григорій Осовий. Профспілковий рух в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Роман Берест. «Stowarzszyszeniа wzajemnej pomocy czlonków sztuki drukarskiej» – прообраз перших профспілок на землях України

Володимир Молчанов. Участь профспілок у захисті інтересів трудящих України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст

Вікторія Буяшенко. Розвиток профспілкової освіти: сучасний стан і завдання

 

РЕЦЕНЗІЯ

Тетяна Семигіна. («Чому ми бідні?»: екстрактивно–інклюзивна система координат національного розвитку за Аджемоглу та Робінсоном

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

Конкурс наукових досягнень Академії праці, соціальних відносин і туризму