Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2017, №3

Повний випуск у форматі PDF

 

Титульна сторінка

ЗМІСТ

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Олена Карагодіна. «Академізація» спеціальності як виклик для українських шкіл соціальної роботи

 

ОЦІНКА ІНТЕРВЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Iryna Demchenko, Maryna Varban, Natalia Bulyga, Larysa Holtsas. Gender-sensitive harm reduction interventions in Ukraine: clients' perspective (ENG)

Вадим Лютий. Вплив програм соціальної допомоги на життєдіяльність сімей внутрішньо переміщених осіб

 

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК

Катерина Єрошенко. Параюридична практика: чого може навчитися з міжнародного досвіду українська соціальна робота?

Nataliia Gurzhiy. Сonsumer awareness on non-medical interventions for autistic children and adults in Ukraine (ENG)
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ

Наталія Дмитрук. Між матеріалізмом і постматеріалізмом: ціннісні орієнтації сучасної української молоді

 

ОСВІТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Наталія Коляда, Оксана Кравченко. Нормативні та прикладні аспекти забезпечення якості підготовки соціальних працівників

Оксана Пожидаєва, Тетяна Семигіна. Як навчати соціальній роботі дорослих? (З досвіду ваучерної програми професійного навчання осіб старше 45 років) 

 

РЕЦЕНЗІЯ

Sergii Dvoriak. Social work and combating the global epidemic of HIV (ENG)

 

ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Документ Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи щодо досліджень у соціальній роботі

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

Олена Карагодіна. Круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи»

Оголошення про конкурс праць молодих науковців