Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 Компоненти освітньо-професійної програми «Психологія» 

2022          2023

Навчальні плани 

2022          2023

Перший (бакалаврський рівень)

     Обов'язкові дисципліни:

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              


     Вибіркові дисципліни:

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              

     

     МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія»

     ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ освітньої програми «Психологія»

 

     МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до підготовки та захисту курсових робіт
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія»
     2 курсу  та  3 курсу  

     ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ освітньої програми «Психологія»
     2 курсу  та  3 курсу