Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Освітньо-наукова програма "Соціальна робота" 2016 рік

Освітньо-наукова програма "Соціальна робота" 2020 рік

Навчальний план очної форми навчання 2020

Навчальний план заочної форми навчання 2020