Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

На освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (1 курс): Українска мова та література Історія України Математика Географія

На освітній ступінь бакалавр (1 курс):

На освітній ступінь бакалавр:

На освітній ступінь магістр: