Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

На освітній ступінь бакалавр (1 курс):

У ФОРМІ ІСПИТУ

У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ
 На освітній ступінь бакалавр (2 - 3 курси):

На освітній ступінь магістр: