Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Для формування особової справи абітурієнта з метою подальшого її розгляду приймальною комісією і призначення форми та дати проведення вступного випробування, абітурієнт зобов‘язаний в установлені терміни подати до приймальної комісії Академії такі документи:
  1. Заяву на ім'я ректора про вступ до Академії, в якій зокрема вказують напрям підготовки, спеціальність та форму навчання (у паперовій формі особисто до приймальної комісії, або у електронній формі).
  2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал чи його копія завірена в установленому порядку), або документ державного зразка про здобутий раніше освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра тощо (в разі подання копії документа про середню освіту, вступник обов’язково подає його оригінал).
  3. Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
  4. Паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство. 
  5. Документи, що надають право на пільги.
  6. Два конверти з домашньою адерсою.
  7. Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Договір на навчання в Академії оформляється у приймальній комісії під час подання документів та вступає в дію з моменту зарахування абітурієнта до складу студентів.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше як на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів заноситься у Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Вступники можуть подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані лише у 2016 році. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Академії, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Академії.

Особи, які у 2016 р. не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в Академії:

  • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого закладу освіти;
  • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
  • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами Зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного Зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.