Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Для формування особової справи абітурієнта з метою подальшого її розгляду приймальною комісією і призначення форми та дати проведення вступного випробування, абітурієнт зобов‘язаний в установлені терміни подати до приймальної комісії Академії такі документи:
 1. Заяву на ім'я ректора Академії про вступ, в якій зокрема вказують спеціальність та форму навчання (у паперовій формі особисто до приймальної комісії, або у електронній формі).

 2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень: повну загальну середню освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, спеціаліста, на основі якого здійснюється прийом на навчання, і додаток до нього (оригінал чи його копія завірена в установленому порядку).
 3. Сертифікат ЗНО за 2019-2021 роки або НМТ за 2022 рік (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра).
 4. Екзаменаційний листок МКТ з права, МКТ з іноземної мови (для спеціальності Право та Міжнародне право), МТНК (для всіх інших спеціальностей, крім спеціальності Соціальна робота) – для вступників на основі освітнього ступеня бакалавра.
 5. Паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), приписне свідоцтво, військовий квиток або довідка замість військового квитка (для юнаків).
 6. Чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 7. Документи, які дають право на пільги.
 8. Мотиваційний лист (для спеціальності Соціальна робота).

 

Договір на навчання в Академії оформляється у приймальній комісії під час подання документів та вступає в дію з моменту зарахування абітурієнта до складу студентів.

У 2022 році вступники можуть подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2019, 2020 та 2021 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Академії, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Академії.

Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в Академії:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до закладу вищої освіти;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами Зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного Зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.