Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

1.     Заяву на ім'я ректора Академії про вступ, в якій зокрема вказують спеціальність та форму навчання (у паперовій формі особисто до приймальної комісії, або у електронній формі).

2.     Документ державного зразка прораніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень: повну загальну середню освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, спеціаліста, на основі якого здійснюється прийом на навчання, і додаток до нього(оригінал чи його копія завірена в установленому порядку).

3.     Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра:

Сертифікат ЗНО за 2020-2021 роки (з трьох конкурсних предметів (перший – українська мова, другий – математика, третій: іноземна мова, або історія України, або біологія, або фізика, або хімія за вибором вступника)

або НМТ за 2022, 2023 років;

мотиваційний лист.

4.     Для вступників на основі освітнього ступеня бакалавра:

ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року;

мотиваційний лист.

5.     Для вступників на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста):

мотиваційний лист.

6.     Для вступників, які вступають на навчання за ваучером, крім перерахованих вище документів:

ваучер.

7.     Копію паспорта громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

8.     Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН).

9.     Копію військово-облікового документадля військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

10.  Чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

11.  Документи, які дають право на пільги.

 

Договір на навчання в Академії оформляється у приймальній комісії під час подання документів та вступає в дію з моменту зарахування абітурієнта до складу студентів.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Академії.

 

 ВАЖЛИВО! Всі копії завіряються безпосередньо приймальною комісією!