Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Гавриленко І.М.
Ціна: 
90,00 грн.
ISBN: 
ISBN 978-966-614-061-9
Вихідні дані: 
Гавриленко І.М. Сучасна зарубіжна соціологія: навч. посіб. / І.М. Гавриленко. – К.: Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2011.
Кількість сторінок: 
498
Формат: 
Мова укр. 60х84/16. В обклад.

    У навчальному посібнику відтворюються, критично аналізуються і адап¬туються до сприйняття і розуміння українськими студентами основних концепцій су¬часних зарубіжних соціологів. Водночас здійснюється попе¬редня, хоч і досить умовна, їх класифікація за критеріями приналежності (мікро- мікросоціологія) пев¬ного типу суспільств – соціологія міжнародного соціального порядку, стосовно ана¬лізованого історичного періоду (пре¬модерні-модерні-постмодерні суспільства). Аналіз окремих концепцій здійснюється у максимально стислій, навіть конспектив¬ній формі, що диктується завданнями навчального процесу.
Розрахований на студентів соціологічного і близьких до нього суспільство¬знавчих факультетів, переважно для старшокурсників і магістрів.