Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

28.03.2018 - 13:15

Вже другий рік в Академії Академії праці, соціальних відносин і туризму реалізується проект Модуль Жан Моне «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС «ЕРАЗМУС+», однією з цілей якого є мотивація до співпраці, створення середовища для дискусій молодих та досвідчених науковців, що вивчають фінансовий сектор ЄС та України.

27 березня 2018 року в Академії в рамках проекту відбувся Круглий стіл «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектору України», присвячений обговоренню сучасного стану та перспектив фінансових секторів ЄС та України. Круглий стіл став дружньою зустріччю для нетворкінгу, обміну ідеями, неформального спілкування молодих учених та досвідчених науковців, представників академічного середовища та студентства:

Круглий стіл пройшов у інноваційному форматі TEDx, що означає серію коротких, доступних та оригінальних виступів спікерів в дусі місії TED «Ідеї, гідні розповсюдження». Основними доповідачами стали молоді дослідники – учасники конкурсу молодих учених «Роль фінансового сектору у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його впровадження у національну практику», а модератором заходу стала лідер проекту Людмила Гуляєва, доцент кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму.

У дискусії прийняли участь 67 учасників з 13 областей України та 13 провідних вузів України. Було створено неформальну мережу молодих та досвідчених дослідників, що вирішили запланувати розробку спільних проектів за напрямом Еразмус+ та активно співпрацювати щодо інформування учасників мережі про освітні та наукові заходи, що проводяться в організаціях учасників.

Круглий стіл «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектору України» став логічним завершенням Всеукраїнського конкурсу праць молодих учених «Роль фінансового сектору у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його впровадження у національну практику». Перший етап конкурсу, організованого Академією праці, соціальних відносин і туризму в рамках проекту Модуль Жана Моне, тривав з вересня 2017 р. по січень 2018 р. Учасниками конкурсу могли бути особи, що належать до однієї з категорій:

  • Молоді науковці, що мають вищу освіту, віком до 35 років (одноосібні праці, праці у співавторстві з молодими науковцями, праці у співавторстві з досвідченими дослідниками);
  • Кандидати наук незалежно від віку, якщо вони отримали науковий ступінь протягом останніх п’яти років.
  • Студенти старших курсів у співавторстві з досвідченими науковцями.

 Конкурс мав надзвичайний успіх, незважаючи на складність досліджуваної тематики:

• На конкурс було подано 32 конкурсні роботи;

• У конкурсі прийняли участь 60 молодих та досвідчених науковців – дослідників європейської тематики;

• Широка географія авторів конкурсних робіт охопила 13 областей України;

• Вік авторів коливався від 18 до 67 років, однак, більшість дослідників були молоддю до 35 років, а 40,5% учасників – це дослідники, що стали кандидатами наук протягом останніх 5 років.

На другому етапі конкурсу (лютий – березень 2018) кожна конкурсна робота пройшла перевірку на оригінальність тексту програмними засобами «Антиплагіат» та сліпе рецензування трьох рецензентів (роботи та рецензенти розподілялися у випадковому порядку з дотриманням анонімності).

Третій етап конкурсу (березень 2018 р.) передбачав підбиття підсумків, визначення переможців та апробація наукових доробків молодих учених на засіданні Круглого столу «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектору України» в Академії праці, соціальних відносин і туризму (27 березня 2018р, м.Київ). Переможцями конкурсу стали:

  • Овсянникова Яна Олександрівна, Версаль Наталія Іванівна. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Конкурсна робота: «Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України».
  • Кулиняк Ігор Ярославович. Національний університет “Львівська політехніка”. Конкурсна робота: «Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансового сектора України».
  • Омельяненко Віталій Анатолійович, Красна Олена Миколаївна. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Конкурсна робота: «Концептуальні основи розробки фінансового інструментарію забезпечення національної безпеки на основі інновацій».

Кращими у окремих номінаціях визначені:

Краща конкурсна робота у категорії «Перспективні дослідження»: Кремень Вікторія Михайлівна, Ковтун Світлана Валеріївна. Сумський державний університет. Конкурсна робота: «Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та економічний розвиток країн».

Краща конкурсна робота у категорії «Перспективи сталого банківництва»: Вінська Оксана Йосипівна, Токар Володимир Володимирович. Конкурсна робота: «Європейські стандарти корпоративної соціальної відповідальності банківського бізнесу в Україні: перспективи імплементації гендерної рівності».

Краща конкурсна робота у категорії «Використання сучасних методів  аналізу у дослідженні економічних процесів»: Кремень Вікторія Михайлівна, Бочкарьова Тетяна Олександрівна. Сумський державний університет. Конкурсна робота: «Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків».

Краща конкурсна робота у категорії «Фінансове забезпечення сталого розвитку»: Жорнова Олена Іллівна, Жорнова Ольга Іллівна, Хоменко Наталія Вікторівна. ГО «Академія моніторингу і експертизи», Конкурсна робота: «Становлення краудфандінгу в Україні крізь призму викликів для потенційного реципієнта».

Три переможці та чотири найкращі роботи у визначених номінаціях будуть безкоштовно опубліковані у Віснику Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Бажаємо учасникам Круглого столу продовження їхньої наукової роботи у галузі європейських студій та маємо надію, що вже найближчим часом ми почуємо про нові освітні та наукові проекти Еразмус+, що будуть підготовлені учасниками заходу з використанням нового досвіду та партнерів, яких вони здобули під час заходу в профспілковому вузі Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Керівник проекту Модуль Жан Моне «Фінансовий сектор ЄС як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки», кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму 

Гуляєва Людмила Петрівна

МАТЕРІАЛИ ЗАХОДУ

Програма Круглого столу «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектору України»

Більше фото: