Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 

Писаренко Надія Василівна 

кандидат економічних наук

 

У 2001 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний факультет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство».

У 2010 році закінчила Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2019 році закінчила Wiesbadener Akademie für Psychotherapie (WIAP), сертифікований психотерапевт.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему «Страхування сільськогосподарських культур: становлення та шляхи розвитку в Україні».

Сфера наукових інтересів:  Розвиток ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації.

Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі, у наукових фахових виданнях України, у зарубіжних виданнях, з них, що індексуються  міжнародними наукометричними базами даних (Scopus, WOS, та ін.), серед них 2 монографії.

Має понад 15-річний досвід викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах України.

Є тренером з фінансових дисциплін для слухачів різного віку та рівня підготовки за тематикою: фінансова грамотність для підприємців.

Член Всесвітньої асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії.