Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

04.02.2019 - 12:52

Вітаємо старшого викладача кафедри спеціальних туристичних дисциплін АПСВТ, завідувача лабораторії туризму Міхо Олену Іванівну з виходом друком ґрунтовної наукової праці – словника-довідника «Анімація в рекреації та туризмі»!


Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі: Словник-довідник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 224 с.

Словник-довідник містить тлумачення основних термінів і понять, що відносяться до анімаційної діяльності в рекреації і туризмі. Видання включає більше 600 статей, що описують спільну термінологію для індустрій туризму, гостинності, дозвілля та розваг. Словник-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Сфера обслуговування», аспірантів, фахівців туристичної справи, усіх, хто цікавиться впровадженням анімаційних технологій в процес обслуговування.