Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Міхо Олена Іванівна, старший викладач, завідуюча Лабораторії туризму

Девіз: Якщо хочеш бути серйозним – грай

Розробниця більш ніж 20 авторських програм спеціальних туристичних дисциплін, співавтор у колективній монографії «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму» (2013) та автор словника-довідника «Анімація в рекреації та туризмі» (2019), виконавець трьох науково-технічних тем з питань розвитку туризму в м. Києві.

Науковий доробок доповнюють 28 статей і тез (в т.ч. у фахових та іноземних виданнях), участь у 25 наукових заходах різного рівня. Авторка пропозицій до проекту Рекомендацій Парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» (6 квітня 2016 року), організованих Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Член Вченої ради Академії праці, соціальних відносин і туризму та Асоціації професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України.

Дисципліни, що викладає: 

  • Анімація в туризмі,
  • Рекреалогія та курортологія,
  • Спеціалізований туризм,
  • Музеєзнавство,
  • Організація виставково-ярмаркової діяльності в туризмі

e-mail: alyonamikho@gmail.com