Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

09.12.2020 - 18:11

9 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.01 в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувся захист дисертації Потапенка Сергія Анатолійовича на тему «Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері регулювання земельних відносин» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертація аспіранта кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму Потапенка Сергія Анатолійовича присвячена комплексному дослідженню реалізації повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері регулювання земельних відносин.

Члени спеціалізованої вченої ради зазначили, що дисертація Потапенка Сергія Анатолійовича за своєю актуальністю, ступенем новизни, постановкою та способом вирішення поставлених питань, теоретичним та практичним підґрунтям та обґрунтованістю одержаних результатів відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167.

Підсумком обговорень та дискусій з приводу представленого дослідження стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти Потапенку Сергію Анатолійовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Вітаємо Потапенка Сергія Анатолійовича із успішним захистом дисертації та бажаємо нових досягнень!