Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

30.11.2020 - 10:10

Вітаємо кафедру фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського  Національного Університету  Технологій та Дизайну з перемогою у грантовому конкурсі ЄС!

Кафедра у 2020-2023 рр. впроваджуватиме проєкт: "Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи" (Код проєкту: 620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+», напрям «Модуль Жан Моне».  Координатор проекту: д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Кремень Вікторія Михайлівна. 

Викладачі кафедра фінансів АПСВТ планують брати активну участь у заходах проекту. Також розглядається можливість віртуальної мобільності студентів бакалаврату та магістратури спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування" у окремих лекціях та заходах проекту.

Мета проєкту: європеїзація інституціональної, організаційної та процедурної архітектури захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах цифрової трансформації, що в кінцевому рахунку сприятиме фінансовій інтеграції та фінансовій стабільності України, і буде досягнута шляхом впровадження європейських студій в підготовку бакалаврів фінансово-економічного профілю.

Проєкт передбачає такі види діяльності:

1. Створення та апробація в Київському національному університеті технологій та дизайну інноваційних навчальних дисциплін:

Європейська та українська практика захисту прав споживачів фінансових послуг;  Цифрова трансформація фінансових послуг: європейські та українські студії; Фінансова стабільність: глобальний, європейський і національний контексти.

2. Організація та проведення на базі Київського національного університету технологій та дизайну протягом 2020-2023 рр. наукових та інформаційних заходів: Воркшопи з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для підлітків, студентів неекономічних спеціальностей, літніх людей; Міжнародна конференція «Індустрія фінансових послуг та захист споживачів для фінансової стабільності в цифрову еру: європейські підходи»

3. Підготовка та публікація навчальних посібників з навчальних дисциплін, розробка онлайн-курсу, проведення наукових досліджень з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та досягнення фінансової стабільності.

Бажаємо колегам натхнення та успішної реалізації проекту!