Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

03.05.2022 - 19:04

3 травня 2022 року за ініціативи кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся онлайн науковий круглий стіл «Вплив російського вторгнення в Україну на світовий туризм та майбутнє туристичної професії».

Ініціаторами заходу виступили також Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Мережа знань Національної туристичної організації України та Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.

Війна в Україні стала великою трагедією в житті України, спричинила значний негативний вплив на розвиток світового та вітчизняного туристичного бізнесу. Науковий круглий стіл був присвячений обговоренню питань майбутнього світового та українського туризму, а також і майбутнього туристичної професії. 

Учасниками круглого столу стали 170 науковців, практиків туризму, викладачів та студентів українських закладів вищої освіти. Зокрема, в заході взяли участь викладачі кафедри спецтурдисциплін і студенти першого і третього курсів Академії. Зустріч відкрила ректор ХНУ імені В.Н.Каразіна Т.Є. Кагановська. На форумі, серед інших доповідачів,  виступили зав. кафедри спецтурдисциплін АПСВТ С.О. Ганоцька і доцент Т.Г. Сокол.