Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

08.07.2022 - 14:25

Академія праці соціальних відносин і туризму активно підтримує й створює умови для систематичного підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу, особливо шляхом участі у міжнародних програмах. 

Вітаємо доцента кафедри фінансів Людмилу Гуляєву з важливим досягненням - обранням у стипендіати провідних наукових організацій з міжнародним визнанням Israel Institute for Advanced Studies та Polish Institute of Advanced Studies (PIASt).

Вказані наукові установи спільно підтримали дослідницький проєкт Людмили Гуляєвої на тему «Проблемні аспекти економічного та соціального становища жінок-вимушених мігрантів та шляхи їх вирішення: досвід України та Польщі».

Метою проєкту є проведення дослідження економічного та соціального становища українських жінок-вимушених мігрантів в Україні та Польщі, розробка рекомендацій щодо підвищення економічної незалежності таких жінок та проведення низки заходів для привернення уваги громадськості до соціально-економічних проблем вимушених мігрантів.Learn more: Liudmyla Huliaieva. Polish Institute of Advanced Studies (eng)