Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

30.01.2024 - 23:54

Кафедра маркетингу Академії праці,  соціальних відносин та туризму

запрошує Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий вимір осмислення 

та пошуку оптимальних моделей розвитку України: 

маркетинговий, економічний, фінансовий та управлінський аспекти».

яка відбудеться 4-5 березня 2024 року

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

  1. Соціально-економічні важелі забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах становлення інноваційної парадигми розвитку.

  2. Сучасні тенденції інноваційного розвитку в контексті забезпечення фінансової та економічної безпеки.

  3. Новітні підходи до забезпечення ефективності функціонування комерційної діяльності, фінансів, торгівлі та сфери послуг. 

  4. Маркетингові дослідження в умовах глобальної діджиталізації.

  5. Інформаційні системи та технології в маркетингу, менеджменті, освіті, фінансовій сфері та управлінні підприємствами. 

  6. Сучасні виклики функціонування бізнес-структур в умовах посилення діджиталізації та ІТ-технологій. 

  7. Сучасні маркетингові технології.

  8. Інформаційно-освітній простір формування професійного іміджу.

 

Форма участі у конференції – дистанційна.   

Кожен учасник конференції отримає електронний збірник тез та електронний сертифікат (30 академічних годин; 1,0 кредит ЕКТС) – БЕЗКОШТОВНО. 

Більш детальну інформацію про захід Ви можете переглянути в інформаційному листі