Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Юрженко Л.В.
Вихідні дані: 
К.: АПСВ, 2005.
Кількість сторінок: 
295

Систематизується накопичений соціологами матеріал відносно соціальної структури суспільства.З нових позицій розкриваються основні положення про суспільство як соціальну систему, підкреслюється її взаємозв’язок із соціальною структурою. Розглядаються питання ієрархічної будови соціуму – такої як соціальна група, соціальна організація, соціальний інститут; аналізуються поняття соціальної стратифікації та соціальної мобільності. Написаний на основі класичних джерел і праць сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Визначаються не тільки традиційно вживані поняття, а й висвітлюються питання, які сьогодні є дискутивними або нерозробленими. Для студентів та викладачів вищих закладів освіти.

ДодатокРозмірЗавантажитиПродивитись
Анотація та зміст книги181.11 KBЗавантажитиПродивитись