Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Науковий збірник. 
Видається з 2011 року.

  • Статус видання – вітчизняне.
  • Мови видання – українська, російська, англійська.
  • Періодичність – 4 рази на рік.
  • Сфера розповсюдження – загальнодержавна, міжнародна.
  • Програмні цілі: висвітлюються здобутки науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів, науковців вищих закладів освіти України та інших держав з проблем, присвячених правовим та державного управління аспектам розбудови громадянського суспільства держави.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 17838-6688Р
видано Міністерством інформації України 18.03.2011 р.

Збірник затверджений ВАК України як фаховий із спеціальностей:

  • юридичні науки – Постанова Президії ВАК України від 01.07.2010 р. № 1-05/5;
  • державне управління – Постанова Президії ВАК України від 26.01.2011 р. № 1-05/1