Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Шамрай В.О.
доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, професор, 
голова редколегії;

Бєляков К.І.
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
заступник голови;

Мельник О.М.
кандидат наук з державного управління, доцент,
відповідальний секретар;

Глушков В.О.
доктор юридичних наук, професор;

Ковальчук А.Т.
доктор юридичних наук, доцент;

Кузніченко С.О.
доктор юридичних наук, професор;

Копиленко О.Л.
доктор юридичних наук, професор;

Мунтян В.Л.
доктор юридичних наук, професор;

Хуторян Н.М.
доктор юридичних наук, професор;

Шевченко О.О.
доктор юридичних наук, професор;

Щербина В.С.
доктор юридичних наук, професор;

Бесчасний В.М.
доктор наук з державного управління, професор;

Долгий О.А.
доктор наук з державного управління, професор;

Пашко Л.А.
доктор наук з державного управління, професор;

Радиш Я.Ф.
доктор наук з державного управління, професор;

Плеханов Д.О.
доктор наук з державного управління, доцент;

Голянтич М.К.

доктор юридичних наук, професор;

Бєляков К.І.

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;

Майданник О.О.

доктор юридичних наук, професор;

Монаєнко А.О.

доктор юридичних наук, доцент;

Остапенко О.І.

доктор юридичних наук, професор;

Пєтков С.В.

доктор юридичних наук, професор;

Драган І.О.

доктор наук з державного управління, доцент;

Олуйко В.М.

доктор наук з державного управління, професор;

Сіуінський А.С.

доктор наук з державного управління, професор.