Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

27.02.2021 - 14:11

За ініціативою кафедри соціальної роботи та практичної психології відбувся Круглий стіл в розвиток полеміки на круглих столах АПСВТ з тематики «Впровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи» (2017 – 2020 рр.).

26 лютого 2021 р. в розвиток полеміки на круглих столах АПСВТ з тематики «Впровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи» (2017 – 2020 рр.) за ініціативою кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ у дистанційному форматі (на платформі Zoom) відбувся Круглий стіл, організований у співпраці з науково-педагогічними працівниками та здобувачами освітніх програм кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки КНУ ім. Тараса Шевченка та кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Запрошуючи до участі широке коло зацікавлених осіб, організатори заходу прагнули привернути увагу широкого кола стейкхолдерів до результатів академічних досліджень в сфері соціальної роботи, розкрити перспективи розвитку університетських наукових досліджень, сприяти зміцненню зв’язків між вищою освітою, наукою та практикою соціальної роботи, надати можливість здобувачам програм обговорити результати своїх дослідницьких проектів в широкому колі однодумців.

До роботи форуму в якості доповідачів, учасників дискусій та слухачів долучилися більше 70 представників професійної спільноти (науково-педагогічних працівників українських ЗВО, здобувачів програм підготовки докторів філософії та магістрів соціальної роботи, надавачів послуг та дослідників). Особливо приємно відзначити ґрунтовні здобутки здобувачів ОНП підготовки докторів філософії та магістрів соціальної роботи, які підготували для обговорення глибокі, по справжньому проблемні презентації. У підсумковій частині заходу учасники висловили пропозицію щодо інституціалізації партнерської взаємодії представників академічних кіл соціальної роботи.

Організатори висловлюють щиру подяку всім колегам, які взяли участь в цій професійній зустрічі.

МАТЕРІАЛИ ЗАХОДУ

Інформація про роботу Круглого столу «Академічні дослідження для практики соціальної роботи» 

Програма і учасники Круглого столу «Академічні дослідження для практики соціальної роботи» 

Постолюк Г. Дослідження на шляху до вдалого реагування на виклики середовища та потреби цільових груп у соціальній роботі (Презентація)

Столярик О. Експериментальні дослідження крізь лінзи практики соціальної роботи: виклики для дослідників (Презентація)

Копилова С. Проблема модернізації професійної підготовки магістрів соціальної роботи (Презентація)

Назар Н. Розвиток соціальної роботи у сфері здоров'я в Україні та Канаді: виклики дослідження (Презентація)

Дорохіна А. Вигорання соціального працівника в медицині (Презентація)

Литовченко А. Розвиток навички прохання у дітей з розладами аутистичного спектру в комунікації (Презентація)

Стрига Л. Розвиток патронату в Україні: в умовах децентралізації та деінституціалізації (Презентація)

Павлик О. Моніторинг та оцінювання послуги патронату над дитиною (Презентація)

Федоренко О. Проблеми організації емпіричного дослідження за участі внутрішньо переміщених осіб (Презентація)

Більше фото