Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

МАГІСТЕРСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ З ПРАВА (081)

Вибіркові складові:

 • Конституційне та муніципальне право
 • Адміністративне, фінансове та інформаційне право
 • Господарське право та процес
 • Цивільне та трудове право
 • Кримінальна юстиція та правозахисна діяльність
 • Національні та міжнародно-правові механізми захисту прав особи

 

Конституційне та муніципальне право

Акцент програми: практична підготовка до правничої роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування

Навчальні дисципліни:

 • Виборче право

 • Історично-порівняльне правознавство зарубіжних країн
 • Техніка проектування нормативних актів
 • Блокчейн у праві
 • Філософія права
 • Право Європейського Союзу
 • Медіація 

Адміністративне, фінансове та інформаційне право

Акцент програми: практична підготовка до правничої роботи в органах державного управління, юридичних компаніях; юридичних відділах підприємств, установ та організацій всіх форм власності; в судах, органах юстиції, МВС, прокуратури, адвокатури, нотаріату, інших правоохоронних та правозахисних установах

Навчальні дисципліни:

 • Податкове право
 • Валютне право
 • Конкурентне право
 • Блокчейн у праві
 • Філософія права
 • Право Європейського Союзу
 • Медіація 

Господарське право та процес

Акцент програми: практична підготовка до правничої роботи в юридичних компаніях; юридичних відділах підприємств, установ та організацій всіх форм власності; в судах, органах юстиції та правозахисних установах

Навчальні дисципліни:

 • Правове регулювання господарських відносин в аграрній сфері
 • Банківське право
 • Конкурентне право
 • Блокчейн у праві
 • Філософія права
 • Право Європейського Союзу
 • Медіація

Цивільне та трудове право

Акцент програми: практична підготовка до правничої роботи в в судах, органах юстиції та правозахисних установах; юридичних компаніях; юридичних відділах підприємств, установ та організацій всіх форм власності

Навчальні дисципліни:

 • Трудові спори
 • Делікти в цивільному праві
 • Право інтелектуальної власності
 • Блокчейн у праві
 • Філософія права
 • Право Європейського Союзу
 • Медіація

Кримінальна юстиція та правозахисна діяльність

Акцент програми: практична підготовка до правничої роботи в судах, органах юстиції, МВС, прокуратури, адвокатури, нотаріату, інших правоохоронних та правозахисних установах

Навчальні дисципліни:

 • Медичне право
 • Судово-експертна діяльність
 • Методика оперативно-розшукової роботи
 • Блокчейн у праві
 • Філософія права
 • Право Європейського Союзу
 • Медіація

Національні та міжнародно-правові механізми захисту прав особи

Акцент програми: практична підготовка до правничої роботи в дипломатичних та консульських установах, міжнародних організаціях та транснаціональних корпораціях, судах, органах юстиції, нотаріату, адвокатури, інших правозахисних установах

Навчальні дисципліни:

 • Міграційне право
 • Практика Міжнародного суду ООН
 • Практика Європейського суду з прав людини
 • Блокчейн у праві
 • Філософія права
 • Право Європейського Союзу
 • Медіація
 

Наші переваги: