Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

   Навчальна лабораторія криміналістики створена з метою здобуття студентами практичних навичок щодо розкриття злочинів під час вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика», виявлення слідів злочинної діяльності, поводження з криміналістичною технікою та науково-криміналістичними засобами, які застосовуються при проведенні оперативно-розшукових і слідчих дій. Лабораторія працює відповідно до Положення про навчальну лабораторію криміналістики.

Лабораторія криміналістики: презентація

   Лабораторія допомагає навчитися використовувати фото і відеотехніку, різні види фіксації матеріальних об’єктів, що мають значення речових доказів для розкриття злочинів, сучасні технічні засоби складання портрету за зовнішніми ознаками опису людини, а також надає консультації і практичну допомогу студентам по складанню загальної і допоміжної дактилоскопічної формули по 10-ти пальцевій системі обліку і т.п.

   Для виконання основного завдання щодо сприяння підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти, навчальна лабораторія виконує такі функції:

  • організація освітньої діяльності навчальної лабораторії на засадах академічної доброчесності;
  • участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до Статуту Академії;
  • участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності;
  • організація позааудиторної, самостійної роботи студентів  денної та заочної (дистанційної) форм навчання з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей;
  • організація та проведення заходів щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальні заняття;
  • проведення (супровід) лабораторних та практичних занять відповідно до розкладу освітнього процесу та графіків позааудиторної роботи студентів;      
  • використання технічних засобів під час проведення лабораторних робіт;
  • участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо.

Положення про навчальну лабораторію криміналістики

Лабораторія має необхідну навчально-технічну базу (криміналістичну, оперативно-розшукову, фототехніку, аудіо та відеотехніку, техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації, вилучення та дослідження речових доказів), яка дозволяє студентам оволодіти сучасними методами, способами та прийомами боротьби зі злочинністю.