Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчально-методичний посібник
Автор(-и): 
Шемяков О.Д.
Ціна: 
65,00 грн.
ISBN: 
978-966-614-064-0
Вихідні дані: 
Шемяков О.Д. Регулювання соціально-трудових відносин на виробничому рівні: практикум./ Навч.-метод. посіб. / О.Д. Шемяков. – К.: Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2012.
Кількість сторінок: 
212
Формат: 
Мова укр. 60х84/16. В обклад.

    Пропонований посібник містить стислий конспект лекцій, методичні рекомендації щодо правил поведінки сторін соціально-трудових відносин у колективно-трудових спорах (конфліктах), питання для самоконтролю і обговорення, ситуаційні задачі та навчальні тести, індивідуальні завдання, теми рефератів для самостійної роботи, рольові ігри.
   Розрахований на самостійне вивчення навчального модуля студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» галузі знань «Конфліктологія», «Трудове право», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», а також тих, хто цікавиться проблемами регулювання соціально-трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями.